Wat wij doen

ICS ondersteunt afdelingen intensive care en anesthesie die behoefte hebben aan een waarnemer intensivist of anesthesist. Het kan zowel om inzet voor een enkele dienst als voor meerdere maanden gaan. Wij zijn goed in het oplossen van acute uitdagingen.

Waarnemer intensivisten
Waarnemer intensivisten

Ons team bestaat uit zorgvuldig geselecteerde allround intensivisten, mensen met hart voor de zorg, de patient en de afdeling. Wij zijn er aan gewend om op een nieuwe afdeling geroutineerd goede zorg te leveren. Bovendien zijn we ervaren en vertrouwd met zowel de complexe zorg op de grotere IC als de autonomere zorg op de kleinere.

Waarnemer anesthesisten
Waarnemer anesthesisten

De anesthesisten die via ICS worden ingezet leveren zorg waarbij de patient centraal staat en de organisatie maximaal wordt ondersteund. Alle waarnemers zijn mensen die bekend zijn met anesthesie in zowel ziekenhuizen als ZBC’s.

Werving & advies
Werving & advies

Intensive care support ondersteunt haar partners ook met werving en advies. Wij zijn vertrouwd met de werking van vakgroepen en van zorgorganisaties. Die kennis combineren wij met ons netwerk om u permanente oplossingen te verzorgen. Heeft u een uitdaging? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Waarom kiezen voor ICS?

Goede zorg
Goede zorg

Ons team bestaat uit zorgvuldig geselecteerde allround intensivisten en anesthesisten, mensen met hart voor de zorg, de patient en de afdeling. Wij zijn er aan gewend om op een nieuwe afdeling geroutineerd goede zorg te leveren.

Betrouwbaar
Betrouwbaar

ICS kent de fiscale, arbeidsrechtelijke en medico-legale aspecten van het waarnemen en kan ook op een sterk juridisch en fiscaal netwerk steunen. Wij hebben een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld waarmee we overzicht houden op de belangen van zowel de opdrachtgever, de waarnemer als van ICS zelf. Dit geeft veiligheid en rust.

Snel
Snel

Tot nu toe konden we alle hulpvragen snel oplossen en alle acute binnen een dag. Wij geven opdrachtgevers zo snel mogelijk duidelijkheid over de borging van zorg.

Comfortabel
Comfortabel

ICS biedt service. Als je dat wilt nemen we je bijna alle logistiek rond de waarneming uit handen. Daarbij zorgen we dat je voldoende betrokken blijft om overzicht te houden.

Kosteneffectief
Kosteneffectief

ICS is in vergelijking met andere aanbieders de intermediair die opdrachtgevers het minst in rekening brengt en waarnemers het meeste uitbetaalt (AMS). Wij maken de zorg efficiënt.

Continuïteit
Continuïteit

Wanneer wij herhaaldelijk komen waarnemen houden wij rekening met de continuïteit van zorg. We beperken het aantal waarnemers per opdracht zoveel mogelijk.

Medisch Contact
Medisch Contact

Wij bieden u een goed bereikbaar centraal aanspreekpunt: mij. Als arts begrijp ik u en herken ik uw probleem.

Segun Ayodeji
Segun Ayodeji
Oprichter & waarnemend intensivist

ICS is opgericht in 2019 en in de afgelopen jaren hebben wij steeds meer mogen bijdragen aan onze zorg.

We zijn servicegericht. Dat houdt in dat wij onze partners rond de inzet van waarnemers zo veel mogelijk zorgen uit handen nemen. Dat houdt vaak in dat in overleg met onze opdrachtgever direct met diens organisatie schakelen om de inzet ook logistiek op orde te maken.

We zijn prestatiegericht. Dat uit zich in de kwaliteit en collegialiteit van onze teamleden en in het gegeven dat wij in de eerste jaren 99,8% van de verzoeken om ondersteuning op konden lossen.

Ons serviceniveau en onze betrouwbaarheid worden gewaardeerd. Dat zien wij terug in het aantal afdelingen en organisaties dat ons als preferred partner aanhoudt. Wij blijven erop gericht dat voorrecht te behouden.

Het ICS team bestaat uit zorgvuldig geselecteerde intensivisten en anesthesisten. Mensen met hart voor de  zorg, de patiënt en de afdeling. Ik ben trots op wat wij samen presteren.